Afschrijving proportioneel

logo Finplus

Pro Rata Temporis Afschrijvingstabel

Voorwaarden om niet prorata temporis af te schrijven
De Ministerraad heeft beslist het voorheen bestaande gunstregime inzake afschrijvingen
voor kleine ondernemingen met ingang van het aanslagjaar 2005 opnieuw in te voeren.
En, om de bezwaren van het arrest van het Arbitragehof tegemoet te gaan, worden deze ondernemingen
omschreven als ondernemingen die een verkorte jaarrekening kunnen opstellen,
d.w.z. ondernemingen met een rechtspersoonlijkheid die voor het laatst afgesloten boekjaar
niet meer dan een der volgende criteria overschrijden:
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand minder dan: 50
  • Jaaromzet, exclusief de BTW maximum : 6.250.000
  • Balanstotaal maximum : 3.125.000
tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.
In te vullen velden
Velden met * verplicht in te vullen.
Beschrijving
Datum aankoop DD * MM * YYYY *   
Leverancier
Faktuur N
Bedrag excl. BTW *   
Afschrijvingspercentage * %