Altman-z score

logo Finplus

Altman Z-score

Alle vakken moeten ingevuld worden indien niet van toepassing "0" invullen.
Voor niet-productie bedrijven wordt in vak "Omzet" "0" ingevuld.
Type bedrijf
Omzet (1) €  
Totale bezittingen (2) €  
Werkkapitaal (3) €  
Totaal van ingehouden winsten (4) €  
Boekwaarde totale schulden (5) €  
Marktwaarde van het bedrijf (6) €  
Winst voor belastingen en interest (7) €