Beste,
Als ondernemer bent u vaak op zoek naar een nieuw product of een service die uw bedrijfsactiviteit kan verbeteren of om een bepaalde klus te klaren.
Uw administratief personeel en uw boekhouder hebben het al heel druk met hun normale taken, zodat een effectieve opvolging van openstaande klantenfacturen vaak uitblijftÖ
Te laat betalen is in heel wat sectoren een probleem.
Uit studies blijkt dat:
  1. De Vlaamse overheid de slechtste betaler is, eigenlijk alle overhedenÖ
  2. Globaal genomen betaalt slechts 39% op tijd, 51% van de openstaande facturen worden > 90 dagen betaald of nietÖ
  3. In specifieke gekende sectoren zoals de bouw, de horeca is laat betalen een structureel probleem.
    Ook boekhouders en advocaten ontsnappen niet aan het tergend langzame betaalgedrag van voornamelijk particulierenÖ.
Doe beroep op een specialist en contacteer mij via Contact
Of telefonisch: 0479 95 08 37 of 0479 31 11 99
Of per mail: Annette Vanden Berghe

Clicky