Belasting verlaging voor particulieren en bedrijven
bij het plaatsen van E-auto lader

logo Finplus
Belastingvermindering voor particulieren

Als u als particulier een laadstation bij u thuis laat installeren hebt u recht op een belastingvermindering in de personenbelasting.
Die belastingvermindering verloopt degressief:
tot 31 december 2022 bedroeg ze 45 %,
tot 31 december 2023 bedraagt ze 30 %
en vanaf 01 januari 2024 tot 31 augustus 2023 bedraagt ze 15 %.

Let wel op: er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de belastingvermindering:

  1. Het bedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend is beperkt tot 1.800 EUR per belastingplichtige (1.750 EUR in 2022).
    De maximale belastingvermindering bedraagt voor laadstations aangekocht in 2023 dus 540 EUR (1.800 EUR x 30%) per belastingplichtige.
  2. Het moet gaan om een intelligent laadstation dat enkel groene stroom gebruikt.
  3. De laadpaal moet geďnstalleerd worden op het adres waar u gedomicilieerd bent. Een laadpaal installeren op een tweede verblijf is fiscaal gezien dus niet interessant.
  4. Een erkend keuringsorganisme moet de laadpaal goedkeuren.
Om de belastingvermindering aan te geven in uw aangifte personenbelasting moet u de code 1365 (oudste belastingplichtige) of alleenstaande) of 2365 (jongste belastingplichtige) invullen.
Indien wij uw aangifte invullen kan u ons best de factuur voor het laadstation bezorgen samen met het betalingsbewijs en dan verwerken wij dit in uw aangifte.

Verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen

Ook ondernemingen kunnen genieten van een fiscaal voordeel voor de installatie van een laadstation.
Ook hier is er weer een degressief regime.
Tot en met 31 maart 2023 was er een verhoogde kostenaftrek van 200 %
en tot en met 31 augustus 2024 is er een verhoogde kostenaftrek van 150 %.

Let wel op: om van de verhoogde kostenaftrek te kunnen genieten moet de laadinfrastructuur vrij toegankelijk zijn.

U twijfelt om in de toekomst over te schakelen naar een elektrische wagen en/of om een elektrisch laadstation te plaatsen kan dus best de keuze maken voor 31 augustus 2024 om nog van een fiscaal voordeel te kunnen genieten.

Annette Vanden Berghe
0479/950.837

Clicky