Nuttige links

logo Finplus

Nuttige boekhoudkundige links

Boekhouding en Fiscaliteit

  1. KBO opzoekingen: Publieke gegevens van alle ondernemingen
  2. B.I.B.F: Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten
  3. IEC - IAB: Instituut van de accountants en de belastingconsulenten
  4. IBR-IRE: Instituut van de bedrijfsrevisoren
  5. Opzoekingen Belgisch staatsblad: publicaties in Belgisch staatsblad
  6. NBB: Raadplegen/neerleggen van jaarrekeningen

BTW

  1. KBO: Opzoeken BTW nummer
  2. Europese Commissie: Opzoeken geldigheid BTW nummer
  3. FOD: Wegwijzer fiscale diensten
  4. Berekenen gestructureerde mededeling
Neem gerust contact op met ons om een afspraak te maken:

Clicky