Onderhoud index

logo Finplus

Jaarlijkse indexaanpassing voor onderhoudsgelden op 1 januari (enkel voor Belge).

Berekening van indexaanpassingen januari 1991 tot januari dit jaar
op basis index eind december.
Huidige datum
Maandelijks bedrag
Index basisjaar
Referentiejaar (januari)
Nieuw jaar (januari)

Clicky