Schijnzelfstandigen

logo Finplus
Algemene criteria .
 1. De vrijheid in de organisatie van werktijd.
 2. De vrijheid in de organisatie van het werk.
 3. De mogelijkheid tot hiŽrarchische controle.
De rechter stelt dat men aan de 5 van de negen voorwaarden moet hebben .justitie
Dus wanneer minsten vijf van de negen criteria worden overschreden,
dan is er gegrond vermoeden van schijnzelfstandigheid.

De negen criteria zijn als volgt:

 1. financieel of economisch risico;
 2. het hebben van autonome financiŽle beslissingsmacht;
 3. het zelf bepalen van het aankoopbeleid;
 4. het zelf bepalen van het prijsbeleid;
 5. geen garantie op een vaste vergoeding;
 6. vrijheid om eigen personeel aan te werven;
 7. als onderneming meer dan ťťn opdrachtgever hebben;
 8. het hebben van eigen bedrijfsmiddelen zoals een auto, kantoor en IT-materiaal.
 9. gebonden zijn aan een resultaatsverbintenis
Ontstentenis van financieel of economisch risico: geen substantiŽle investering met eigen middelenof geen deelname in winsten en verliezen
Ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiŽle middelen van de onderneming
Ontstentenis van beslissingsmacht in het aankoopbeleid
Ontstentenis van beslissingsmacht in het prijsbeleid
Geen resultaatsverbintenis voor de overeengekomen arbeid
Garantie op de betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of omvang van prestatie
Werken in ruimtes waarvan men niet huurder of eigenaar is, of met materiaal dat de medecontractant ter beschikking stelt, financiert of waarborgt

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Schijnzelfstandigheid wordt aanzien als een vorm van sociale fraude waarop zware sancties staan.
Zo kan de RSZ beslissen dat er geen sprake is van een zelfstandige maar van een werknemer.
Voor de opdrachtgever geeft dit een serieuze aderlating en zal hij de achterstallige werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen moeten ophoesten.
Bijkomend kunnen er ook boetes worden opgelegd. Tot 100.000Ä
Daarnaast zal hij ook achterstallig vakantiegeld, eindejaarspremie en loonindexeringen moeten betalen.
Deze herkwalificatie heeft niet alleen financiŽle gevolgen.
Zo zal de opdrachtgever ook gehouden zijn aan opzegtermijnen en arbeidstijd en zal de arbeidsongevallenwet van toepassing zijn.

Annette Vanden Berghe
0479/950.837

Clicky